Peter, Toke, Rasmus & Magnus modtager betalinger per episode af Huddle Up